Alle kan blive medlem af Sorø og omegns højskoleforening. Vi ønsker at tage afsæt i Grundtvigs tanker om ”det levende ord i sagn og sang – fra mund til mund!” Vi ønsker tillige at sætte fokus på bredden og mangfoldigheden i vores samfundsvirkelighed og menneskelivet som helhed. Derfor bærer foreningens aktiviteter, herunder foredrag, præg af, at vi bestræber os på at brede os og se med ”vidvinkel” på den virkelig, der spænder inden for f.eks. politik, tro og andre af livets store spørgsmål. Det er vores ønske at bringe og skabe ny viden – og appellere til åbenhed og sund nysgerrighed! Foreningens mødeaftener afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Se linket: ”Hér finder du os!” Foreningens arrangementer er kun for medlemmer, så det fordrer, at du køber medlemskort. Kontingentet udgør kr. 150 for hele sæsonen. (September-juni) Ud over kontingentet er der ved foredragsarrangementerne en betaling på kr. 50 pr. foredragsaften (inkl. kaffe og kage) Man kan også vælge at betale samlet kr. 450 for medlemskab samt kaffe/kage/foredrag for hele sæsonen. Medlemskortet kan købes ved møderne - eller ved at overføre kontingentet til foreningens bankkonto (reg.nr. 5442, konto 024 9408) eller MobilePay nr. 42872. Her bedes man forinden kontakte kasserer Lene Petersen på tlf. 51 82 18 25, eller formand Sonja Lund, tlf. 22 32 50 17, som tager imod medlemsoplysninger. Husk at anføre dit navn ved indbetaling til bank og via MobilePay. Medlemskortet udleveres første gang, du kommer i højskoleforeningen.
Medlemskab
Forside Om foreningen Aktiviteter Medlemskab Løbesedler Pressemeddelelser Galleri Grundtvig Tidligere programmer Links
Webmaster: Agerskov Webdesign
Medlemskab